CT 160 - KÖSTER LF-BM

KÖSTER LF-BM je univerzalno epoksidno vezivo bez otapala za ugradnju na sve tipove mineralnih podloga. KÖSTER LF-BM je dvokomponentna, niskoviskozna epoksidna smola. Proizvod je otporan na jaka mehanička opterećenja i može se pomiješati sa suhim kvarcnim pijeskom kako bi se dobio epoksidni mort. Koristi se kao temeljni premaz na sve vrste mineralnih podloga, zamiješan s kvarcnim pijeskom formira mort za ispunu šupljina, a može se koristiti i za sidrenje.

Potrošnja: oko 0,3 - 0,5 kg/m2; kao temeljni premaz; kao dodatak mortu - ovisno o mješavini 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America