Pravna obavijest 

Tvrtka: BAUCHEMIE D.O.O. (KÖSTER HRVATSKA)

IBAN : HR44 2500 0091 1013 5628 0

Tel : +385 (0)1 6414 051
E-mail: info@koster.hr

  

Odricanje odgovornosti

1. Sadržaj online ponude

Autor ne preuzima odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost ili kvalitetu pripremljenih informacija. Zahtjevi za odgovornošću autora koji se pozivaju na štete materijalne ili nematerijalne prirode koje su nastale korištenjem ili ne korištenjem predstavljenih informacija ili kroz korištenje neispravnih i nepotpunih informacija su isključeni osim u slučaju grubog nemara ili dokazive namjere autora.

Sve ponude su otvorenog karaktera i nisu obavezujuće. Autor zadržava pravo izmjenjivati djelove stranice ili cijelu ponudu, nadopunjavati ili brisati sadržaj ili ukinuti povremeno ili trajno objavu bez prethodne najave.

2. Reference i linkovi

Kod direktnih ili indirektnih referenci na strane web stranice ("Hyperlink"), koji se nalaze izvan područja odgovornosti autora, nastala bi odgovornost autora u slučaju da autor ima saznanja o sadržajima i da bi bio tehnički u mogućnosti spriječiti upotrebu nezakonitih sadržaja.

Autor se ovom izjavom izjašnjava eksplicitno da u trenutku postavljanja linkova nije bilo prepoznatljivih ilegalnih sadržaja na linkanim stranicama. Na aktualno i buduće uređivanje sadržaja ili autorska prava na linkanim stranicama autor nema utjecaja. Zbog toga se ovime distancira u cijelosti izričito od svih sadržaja polinkanih/povezanih stranica koje su izmjenjene nakon postavljanja linkova. Ova izjava vrijedi za sve unutar vlastite internetske ponude postavljene linkove i reference kao i za unose trećih osoba u knjigama za goste postavljenim od autora, diskusijskim forumima, popisima linkova, mailing listama i drugim oblicima baza podataka na koje je moguće eksterno upisivanje podataka. Za ilegalne, netočne ili nepotpune sadržaje i posebno za štete nastale korištenjem ili ne korištenjem takvih informacija odgovara isključivo vlasnik stranice na koju je usmjeren link/referenca, ne onaj koji svojom objavom linkova isključivo usmjerava na tu stranicu.

3. Autorska prava i zaštitni znak

Autor pazi na autorska prava korištenih slika, grafika, tonskih zapisa, video sekvenci i tekstova i trudi se koristiti vlastite slike, grafike, tonske zapise, video sekvence i tekstove ili besplatne slike, grafike, tonske zapise, video sekvence i tekstove. Sva korišteni zaštitni znakovi na web stranici zaštićeni od strane trećih osoba te podliježu neograničeno pravima važećeg zakona o zaštiti autorskih prava i na prava registriranog vlasništva. Samim navođenjem nije moguće donijeti zaključak da zaštitni znak nije zaštićen kroz prava trećih!

Autorska prava za objavljene objekte načinjene od strane autora ostaje samom autoru stranica. Umnožavanje ili korištenje takvih grafika, tonskih zapisa, video sekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili diskanim izdanjima nije dozvoljen bez izričitog pismenog odobrenja autora.

4. Zaštita podataka

Ukoliko je moguće unutar internetske ponude stranice unijeti osobne ili poslovne podatke (e-mail adrese, imena, poštanske adrese) tada se unošenje tih podataka zasniva na dobroj volji korisnika i isključivo podliježe njegovom slobodnom pristanku. Korištenje i naplata ponuđenih usluga je ukoliko je tehnički moguće i prihvatljivo dozvoljeno i bez unošenja takvih podataka ili uz unošenja anonimiziranih podataka ili pseudonima. Korištenje podataka u okviru impresuma ili sličnih objavljenih kontaktnih podataka kao poštanskih adresa, telefonskih i telefaks brojeva kao i e-mail adresa od strane trećih osoba za slanje informacija za kojima ne postoji izričiti zahtjev nije dozvoljeno. Zadržava se pravo za pokretanje pravnih radnji protiv pošiljatelja tzv. Spam-mailova u slučaju kršenja zabrane.

5. Pravno važenje ove izjave o odricanju odgovornosti

Ova izjava o odricanju odgovornosti se smatra dijelom internetske ponude s koje je usmjeren na ovu stranicu. Ukoliko djelovi ili pojedine formulacije ovog teksta ne odgovaraju djelomično ili u cijelosti važećim pravnim odredbama, ostali djelovi dokumenta sa svojim sadržajem i važenjem ostaju neizmjenjeni.

 

Back

Top
Albania Austria Bosnia and Herzegovina Brasil Bulgaria China Croatia Czech Republic Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Iraq Italy Japan Kazakhstan Kuwait Latvia Lebanon Macedonia Mexico Netherlands New Zealand Norway Panama Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America