Novosti


« 1 1 »


ZAŠTITA BIOPLINSKIH POSTROJENJA U HRVATSKOJ

Green Protection GmbH

sestrinska tvrtka KÖSTER-a Bauchemie AG koja se bavi proizvodnjom i tehničkom podrškom materijala za zaštitu betonskih i metalnih konstrukcija u kemijski agresivnim sredinama

... više


FRP statička ojačanja - KÖSTER Hrvatska službeni partner tvrtke S&P Clever Reinforcement

KÖSTER Hrvatska d.o.o. postala ovlašteni distributer proizvoda statičkih FRP ojačanja tvrtke S&P Clever Reinforcement

 

... više


Da li ste znali...?

KÖSTER LF-BM

KÖSTER LF-BM je univerzalno epoksidno vezivo bez otapala za ugradnju na sve tipove mineralnih podloga. KÖSTER LF-BM je dvokomponentna, niskoviskozna epoksidna smola. Proizvod je otporan na jaka mehanička opterećenja i može se pomiješati sa suhim kvarcnim pijeskom kako bi se dobio epoksidni mort. Koristi se kao temeljni premaz na sve vrste mineralnih podloga, zamiješan s kvarcnim pijeskom formira mort za ispunu šupljina, a može se koristiti i za sidrenje.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland France Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America