Sustav parnih brana (ispod podnih obloga)

1 Vlažan beton visoke alkalnosti

2 Parna brana
KÖSTER VAP I 2000
KÖSTER VAP I 2000 FS
KÖSTER VAP I 2000 UFS
3 Podni premaz
KÖSTER LF-VL
KÖSTER PS Flex

Vlaga u betonu može izazvati ozbiljne probleme za postojeće podne obloge. Zbog visoke koncentracije vlage i visoke pH vrijednosti (ustanovljene testiranjem) dolazi do oštećenja i odvajanja premaza i obloga uslijed visokog osmotskog pritiska. Čak i uz relativno nisku emisiju prolaska vlage (MVER), povišena pH vrijednost (alkalnost) može ugroziti i najotpornije podne sustave. Kako bi se izbjegla takva situacija, betonska ploča se mora tretirati temeljnim premazom kojeg karakterizira visoka prionjivost i otpornost na spomenute agresivne uvjete.

KÖSTER VAP® I 2000 je specijalan materijal koji zadovoljava sve navedene uvjete: paronepropusan je (ASTM E96 mokar: 0.04-0.09), ima visoku prionjivost te otporan na visoke pH vrijednosti (do pH 14). KÖSTER VAP® I 2000 premaz se ugrađuje na prethodno sačmarenu betonsku podlogu, dobro pripremljenu, bez slabo vezivih dijelova koji mogu ugroziti prionjivost. Nakon sušenja, na premaz se može nanijeti epoksidna smola (npr. KÖSTER LF-VL) ili bilo koji tip podne obloge. Ukoliko je potrebno izravnanje podloge, na KÖSTER VAP® I 2000 se može nanijeti temeljni premaz KÖSTER VAP® I 06 Primer te cementna samonivelirajuća masa KÖSTER SL Premium.

Uvijek se pridržavati uputa iz tehničkih listova materijala.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America