Hidroizolacija podruma izvana sa mineralnim premazima

1 Temeljni premaz
KÖSTER Polysil TG 500
2 Brtvljenje proboja cijevi
KÖSTER KB-Flex 200 Pasta za brtvljenje
3 Priprema spoja zid/pod
KÖSTER NB 1 Sivi
4 Izrada holkera
KÖSTER Reparaturni Mort Plus
5 Hidroizolacija
KÖSTER NB 4000
6 Reinforcement
KÖSTER Armaturna mrežica
7 Protection of the waterproofing layer
KÖSTER SD Zaštitna i drenažna ploča 3-400

Mineralni hidroizolacijski premazi su iznimno otporni sustavi sa visokom prionjivosti na sve mineralne podloge. Mogu se ugraditi na vlažnu podlogu te postaju sastavni dio površine na koju su nanešeni. Mineralni hidroizolacijski premazi su pastozni i ugrađuju se bešavno na površinu koju je potrebno izolirati. Nanose se jednostavno i sigurno te nakon sušenja tvore bešavnu hidroizolaciju koja može biti elastična ili kruta.

Na čistu, čvrstu i stabilnu podlogu prvo se nanosi temeljni premaz KÖSTER Polysil TG 500, koji učvršćuje mineralnu podlogu i sprječava isoljavanje.

Prodore cijevi i instalacija potrebno je zabrtviti trajnoplastičnom pastom KÖSTER KB-Flex 200 i brzoveznim mortom KÖSTER KB-Fix 5. Drugi način je da se prodori zabrtve upotrebom adekvatnih predgotovljenih manžeta.

Hidroizolacija površine izvodi se ugradnjom premaza KÖSTER NB Elastik Sivi ili KÖSTER NB Elastik Bijeli u dva sloja. Između slojeva premaza preporuča se ugradnja alkalno otporne staklene mrežice KÖSTER Armaturna Mrežica ili specijalne tkanine KÖSTER Flex Tkanina što osigurava dodatno ojačanje i premoštavanje pukotina nastalih uslijed rada konstrukcije.

U područjima gdje se može pojaviti voda sa negativne strane hidroizolacijskog sloja, kao što su npr. radni prekidi betoniranja (spojevi ploče i zida, zida i zida) preporuča se prethodna ugradnja hidroizolacijskog premaza otpornog na negativan hidrostaski tlak do 13 bara (KÖSTER NB 1 Sivi).

Kako bi se izbjegla dodatna opterećenja na premaz, na svim oštrim spojevima (npr. pod-zid) izvode se holkeri (zaobljenja) izrađeni od cementnog morta KÖSTER Reparaturni Mort.

Prije nasipavanja objekta preporuča se ugradnja KÖSTER SD Zaštitne i drenažne ploče kako bi se hidroizolacija maksimalno zaštitila od mehaničkih oštećenja.

Uvijek se potrebno pridržavati uputa iz važećeg tehničkog lista.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America