Hidroizolacija glave pilota

1 Reprofilacija i izravanje glave pilota
KÖSTER Reparaturni mort
2 Hidroizolacija glave pilota
KÖSTER NB 1 Sivi
3 Podzemna hidroizolacija
KÖSTER Deuxan 2K
4 Mrežica između slojeva podzemne hidroizolacije (ojačanje)
KÖSTER Armaturna mrežica
5 Klizni sloj

Oštećenja na postojećim zgradama često uzrokuju aktivni prodori vode na glavama pilota (radni prekidi betoniranja). Prodor vode u objekt moguć je kroz konstruktivne dilatacije ili uz armaturu konstrukcije. Hidroizolacija glave pilota mora izdržati teška opterećenja uzrokovana težinom objekta te mora omogućiti spajanje sa podzemnom hidroizolacijom.

Prvi korak je priprema podloge i uklanjanje svih slabo nosivih tvari sa glave pilota. Nakon toga, podloga se mora reprofilirati i izravnati s mortom KÖSTER Reparaturni Mort. Istim mortom se ujedno izvodi holker na mjestu spoja sa podzemnom hidroizolacijom. Hidroizolacija glave pilota izvodi se premazom KÖSTER NB 1 Sivi.

Podzemna hidroizolacija ugrađuje se na podložni sloj betona a izvodi se hidroizolacijskim premazom KÖSTER Deuxan 2K. Pritom, u prvi svježi sloj premaza uranja se KÖSTER Armaturna Mrežica. Prije ugradnje temeljne AB ploče hidroizolaciju je potrebno zaštiti od mehaničkih oštećenja polaganjem 2 sloja građevinske PE folije (između hidroizolacije i AB ploče). Također, hidroizolaciju je potrebno zaštititi tijekom hidroizolaterskih radova.

Uvijek se pridržavati uputa iz tehničkih listova materijala.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America