Hidroizolacija balkona i terasa sustavima na mineralnoj bazi

Hidroizolacija balkona i terasa se može izvesti sa elastičnim polimer-cementnim premazima sa svojstvom premoštavanja pukotina - KÖSTER NB Elastik (Sivi ili Bijeli). Ovakav tip hidroizolacije otporan je na pješački promet i može se obložiti keramikom. Moguća ugradnja na vlažne podloge.

Na čistu, čvrstu i stabilnu podlogu prvo se nanosi temeljni premaz KÖSTER Polysil TG 500, kojim se učvršćava podloga. Na svim spojevima pod-zid potrebno je izvesti holkere od vodonepropusnog morta KÖSTER Reparaturni Mort WP. U slučaju većih površina gdje se očekuje rad konstrukcije te na oštim detaljima (spoj pod-zid) potrebno je obavezno ugraditi staklenu, alkalno otpornu mrežicu KÖSTER Armaturna Mrežica (u prvi, još svježi sloj premaza).

Sanacija korozije i popravci betonske konstrukcije mogu se izvesti mortom KÖSTER Betomor Multi A. Beton se prvo mora mehaničkim putem očistiti, sve do postizanja nosive i čvrste podloge. Armaturne šipke se pjeskarenjem moraju detaljno očistiti od korozije.

Manja oštećenja u betonskoj konstrukciji mogu se izravnati finim cementnim mortom KÖSTER C-Coat (0 - 5 mm), a završno bojanje se može izvesti KÖSTER Silikonskom Bojom.

Uvijek se pridržavati uputa iz tehničkog lista.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America